ادارى روسیه فرزند بازیگر اخبار فرهنگی و هنری

ادارى: روسیه فرزند بازیگر اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار پزشکی پیشبرد بهبودی دیستروفی با جوان نگه داشتن سلول های بنیادی

جدیدترین مطالعه محققان نشان داد تکثیر زیاد سلول های بنیادی اسکلتی منبع سلولی مناسب و کافی را جهت سلول درمانی بیماری هایی مانند دیستروفی و آرتریت فراهم می آورد.&

پیشبرد بهبودی دیستروفی با جوان نگه داشتن سلول های بنیادی

پیشبرد بهبودی دیستروفی با جوان نگه داشتن سلول های بنیادی

عبارات مهم : درمانی بیماری

جدیدترین مطالعه محققان نشان داد تکثیر زیاد سلول های بنیادی اسکلتی منبع سلولی مناسب و کافی را جهت سلول درمانی بیماری هایی مانند دیستروفی و آرتریت فراهم می آورد.

به گزارش مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سلول های بنیادی، محققان همواره به دنبال یافتن راه های جدیدی جهت مبارزه با مشکلاتی از آرتریت و استئوپروز گرفته تا شکستگی های استخوانی بوده اند که به آسانی قابل درمان نیستند.

پیشبرد بهبودی دیستروفی با جوان نگه داشتن سلول های بنیادی

برای محققانی که به دنبال استفاده از سلول های بنیادی جهت درمان معضلات گفته شده است بوده اند، سلول های بنیادی مزانشیمی منبع سلولی مناسبی محسوب می شوند.

به همین علت آنها همواره به دنبال یافتن راهی جهت کنترل و به تاخیر انداختن تکوین این سلول ها بوده اند. در واقع به عنوان گامی ضروری، پزشکان و محققان همواره به دنبال یافتن راهی جهت تکثیر سلول های بنیادی اسکلتی واقعی قبل از استفاده از آن ها در بالین بوده اند.

جدیدترین مطالعه محققان نشان داد تکثیر زیاد سلول های بنیادی اسکلتی منبع سلولی مناسب و کافی را جهت سلول درمانی بیماری هایی مانند دیستروفی و آرتریت فراهم می آورد.&

بزرگ ترین مسئله در مورد این سلول ها، تمایز یافتن سریع آن ها در شرایط آزمایشگاهی و یا in vivo است که موجب می شود مقادیر سلولی کافی جهت درمان در اختیار نباشد.

دکتر هیلتون و همکارانش در مطالعه ای موشی دریافته اند که مولکول Notch که روی سلول های بنیادی موجود در خون و سیستم عصبی اثرگذار هست، یک فاکتور کلیدی در تکوین سلول های بنیادی مزانشیمی نیز محسوب می شود. به نظر می رسد که مسیر Notch مانع از بلوغ سلول های بنیادی می شود و زمانی که هیلتون و همکارانش این مسیر را فعال کردند، سلول های بنیادی مزانشیمی به جای تمایز به صورت بنیادینه باقی مانند و شروع به تکثیر زیاد کردند.

در ادامه مشخص شد که RBPJκ مولکولی است که Notch از طریق آن روی سلول های بنیادی مزانشیمی اثر می گذارد. این اطلاعات جهت محققانی که تلاش دارند نقش Notch را در تکوین استخوان و غضروف درک کنند، حیاتی است.

پیشبرد بهبودی دیستروفی با جوان نگه داشتن سلول های بنیادی

در بخشی از این مطالعه هیلتون و همکارانش توانستند با فعال نگه داشتن مسیر Notch، موجبات تکثیر زیاد سلول های بنیادی اسکلتی را فراهم کنند و بدهید ترتیب منبع سلولی مناسب و کافی را جهت سلول درمانی بیماری هایی مانند دیستروفی و … فراهم آورند.

از جمله روش هایی که آن ها همواره مد نظر داشته اند استفاده از سلول های بنیادی بوده است.

جدیدترین مطالعه محققان نشان داد تکثیر زیاد سلول های بنیادی اسکلتی منبع سلولی مناسب و کافی را جهت سلول درمانی بیماری هایی مانند دیستروفی و آرتریت فراهم می آورد.&

واژه های کلیدی: درمانی بیماری | سلول های بنیادی | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs