ادارى روسیه فرزند بازیگر اخبار فرهنگی و هنری

ادارى: روسیه فرزند بازیگر اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز عکس خبری چهار روز تعطیلیِ آلوده

ساکنان پایتخت کشور عزیزمان ایران از روز یکشنبه شاهد زیاد کردن آلودگی هوای این کلانشهر بوده اند؛ روندی که به نظر می رسد همچنان ادامه دارد؛ هرچند بعضی آینده نگری

چهار روز تعطیلیِ آلوده

چهار روز تعطیلیِ آلوده

عبارات مهم : ایران

ساکنان پایتخت کشور عزیزمان ایران از روز یکشنبه شاهد زیاد کردن آلودگی هوای این کلانشهر بوده اند؛ روندی که به نظر می رسد همچنان ادامه دارد؛ هرچند بعضی آینده نگری ها از کم کردن اندک میزان آلاینده های هوای پایتخت از روز پنجشنبه حکایت دارد. امروز (چهارشنبه، 29 آذر) یک روز مانده به یلدا، مردم پایتخت کشور عزیزمان ایران به جای تجربۀ روزهای برفی و بارانی، چهارمین روز متوالی آلودگی در شهرشان را تجربه می کنند؛ تجربه ای که سال هاست با آن بیگانه نیستند.

چهار روز تعطیلیِ آلوده

ساکنان پایتخت کشور عزیزمان ایران از روز یکشنبه شاهد زیاد کردن آلودگی هوای این کلانشهر بوده اند؛ روندی که به نظر می رسد همچنان ادامه دارد؛ هرچند بعضی آینده نگری

چهار روز تعطیلیِ آلوده

ساکنان پایتخت کشور عزیزمان ایران از روز یکشنبه شاهد زیاد کردن آلودگی هوای این کلانشهر بوده اند؛ روندی که به نظر می رسد همچنان ادامه دارد؛ هرچند بعضی آینده نگری

چهار روز تعطیلیِ آلوده

ایسنا

واژه های کلیدی: ایران | آلودگی | آلودگی هوا | هوای پایتخت | چهارمین روز | عکس خبری

چهار روز تعطیلیِ آلوده

چهار روز تعطیلیِ آلوده

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs